skip navigation

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı

Anasayfa / Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı

  • 31.03.2023 11:18:38
  • 1
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 20.03.2023 tarihli ve 6005151 sayılı Bakan Oluru ile revize edilmiştir. Yapılan değişiklik ile;

01.06.2023 tarihinden itibaren atık yağların sadece lisanslı atık yağ taşıma tankerleri ile taşınması ve söz konusu atık yağ taşıma tankerlerinin rafinasyon tesislerine ait veya finansal kiralama(leasing) yoluyla temin edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Atık yağ toplama yetki belgesi düzenlenirken sunulması gereken teminat mektubu tutarının belirlenmesinde, yeniden değerleme oranına göre güncelleme yapılmasına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.