skip navigation

Blog

Anasayfa / Blog

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda güncelleme yapılmıştır

  • 07.06.2023 08:46:39

Bilindiği üzere, Türkiye Çevre Ajansı tarafından “Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmış ve belirlenmiş ambalajlı içecekler için 1/1/2023 tarihi ...

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldı

  • 31.03.2023 11:18:38

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 20.03.2023 tarihli ve 6005151 sayılı Bakan Oluru ile revize edilmiştir. Yapılan değişiklik ile;

01.0...

Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştır

  • 11.03.2023 13:07:20

Ülkemizde atık pil ve akümülatörlerin yönetimiyle ilgili esaslar, Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürü...

Çevre Mevzuatı Kapsamında Bazı Yükümlülüklerin Ertelenmesi

  • 03.03.2023 11:48:13

Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok İlimizi olumsuz etkileyen depremler dolayısı ile, 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 6785 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı il...