skip navigation

HİZMETLER

Anasayfa / Hizmetler

HİZMETLERİMİZ

ÇED GÖRÜŞLERİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkile...

Daha fazla

ÇEVRE İZİN VE LİSANS HİZMETİ

Geçici Faaliyet Belgesi: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre ...

Daha fazla

EÇBS KAYDI, KDS, ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Atık yönetimi, günlük faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkların çevreyi, doğal kaynakları...

Daha fazla

SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI

Sıfır atık danışmanlığı, bir kuruluşun veya bir bireyin atık üretimini en aza indirmesi, atıklarını daha verimli bir şekilde yö...

Daha fazla

GEKAP VE AMBALAJ BİLDİRİMLERİ

Geri kazanım katılım payı, Türkiye'de ambalaj atıklarının geri dönüşümü için uygulanan bir düzenlemed...

Daha fazla